CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM 1979


BỬU CHỈ: BẠCH THƯ VỀ BỌN CÁO QUỶ QUYỆTNGÔ BẮC

Lời Người Dịch: Chiến dịch 1979, ít nhất đối với Quân Đội Giải Phóng của Nhân Dân Trung Quốc, là một sự thất bại. Trung Quốc đã phóng ra cuộc tấn công của nó trong một nỗ lực để buộc Việt Nam phải rút lui khỏi Căm Bốt. Trung Quốc đã rút lui khỏi Việt Nam hôm 16 Tháng Ba, 1979, nhưng Việt Nam đã không rời Căm Bốt mãi cho đến năm 1989.” ….

Tiếp tục đọc