THẾ HỆ TÔI, MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU


LogoTho-300x300GIA HIỀN

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu…
…vì…
…đôi lúc…
…phải cạo râu!  Tiếp tục đọc