CHÙM ẢNH LƯU NIỆM VỚI VĂN NGHỆ SĨ [1]


 Hôm nay xem lại các dữ liệu trong máy vi tính, tôi mở tệp ảnh “Với văn nghệ sĩ” thấy bồi hồi xúc động. Trong hàng trăm tấm ảnh đã cũ, tôi chọn chùm ảnh đầu tiên đưa lên trang weblog này để lưu giữ lại như những tư liệu quý của riêng mình…

ban
Châm thuốc cho anh Văn Cao
Tiếp tục đọc

Advertisements

CHÙM ẢNH LƯU NIỆM VỚI VĂN NGHỆ SĨ [1]


CHÙM ẢNH LƯU NIỆM VỚI VĂN NGHỆ SĨ [1]

Hôm nay xem lại các dữ liệu trong máy vi tính, tôi mở tệp ảnh “Với văn nghệ sĩ” thấy bồi hồi xúc động. Trong hàng trăm tấm ảnh đã cũ, tôi chọn chùm ảnh đầu tiên đưa lên trang weblog này để lưu giữ lại như những tư liệu quý của riêng mình…

ban
Châm thuốc cho anh Văn Cao
Tiếp tục đọc

CHÙM ẢNH LƯU NIỆM VỚI VĂN NGHỆ SĨ [1]


26 Feb, 2008 [1129 Lần đọc]

Hôm nay xem lại các dữ liệu trong máy vi tính, tôi mở tệp ảnh “Với văn nghệ sĩ” thấy bồi hồi xúc động. Trong hàng trăm tấm ảnh đã cũ, tôi chọn chùm ảnh đầu tiên đưa lên trang weblog này để lưu giữ lại như những tư liệu quý của riêng mình…

ban
Châm thuốc cho anh Văn Cao Tiếp tục đọc