Hôm nay xem lại các dữ liệu trong máy vi tính, tôi mở tệp ảnh “Với văn nghệ sĩ” thấy bồi hồi xúc động. Trong hàng trăm tấm ảnh đã cũ, tôi chọn chùm ảnh đầu tiên đưa lên trang weblog này để lưu giữ lại như những tư liệu quý của riêng mình…

ban
Châm thuốc cho anh Văn Cao

ban
Tặng sách anh Trần Dần

ban
Với nhà thơ Trần Hữu Thung

ban
Cùng ns Phạm Duy, Nguyễn Thụy Kha thăm thi sĩ Hoàng Cầm

tcs
Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Việt Đức, Vĩnh Nguyên

th
Trò chuyện cùng nhà thơ Tố Hữu
(Giữa là nhà thơ Đỗ Minh Tuấn)

ban
Quán cóc với Hoàng Phủ Ngọc Tường

ban
Với nhà thơ Nguyễn Hoa

ban
Với nhà thơ Nguyễn Thụy Kha

ban
Với nhà thơ Hoàng Trần Cương

ban
Với nhà văn Dương Thu Hương

ban
Với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

ban
Trái sang: Với Nguyễn Hoa (3), Thạch Quỳ (4)

ban
Với các nhà văn dân tộc ít người: Inrasara, Cao Xuân Sơn, Vương Anh, Mã A Lềnh, Dương Thuấn

ban
Vẽ nhà thơ Phan Hồng Khánh

ban
Với NSUT Thái Bảo (giữa)

kln
Với bạn đọc trẻ quê thi hào Nguyễn Du